ZAJEDNO S RECIKLOMANOM NAUČIMO VIŠE O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Uz zabavne likove Geu, Beru i super junaka Reciklomana o održivom gospodarenju otpadom naučiti će djeca u Dječjem vrtiću „Višnjan“ u srijedu 25. rujna 2019. u kostimiranoj predstavi koja počinje u 09:00. Predstava organizirana je u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. Predstava je edukativnog karaktera, kroz lik superheroja Reciklomana djeca će imati priliku upoznati se sa pojmovima kao što su recikliranje, gospodarenje otpadom i sprječavanje nastajanja otpada. Pridružite nam se!

Projekt su zajednički realizirale Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije. Organizacija kostimiranih predstava sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Veselimo se vašem dolasku!