POSTAVLJENI SU EDUKATIVNI PLAKATI

Kao dio „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ na područjima Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Funtane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica postavljeni su prvi plakati. Ovi plakati bili su poziv građanima na sudjelovanje na javnim tribina na temu održivog gospodarenja otpadom, a postavljeni su početkom svibnja. U nadolazećim mjesecima planirano je postavljanje još tri vrste edukativnih plakata koji će promovirati odgovorno postupanje s otpadom, poticati kompostiranje kao najbolju opciju postupanja s biootpadom te iznositi osnovne informacije o održivom gospodarenju otpadom.