EKO PREDSTAVA DOČEKANA SA RADOŠĆU U DJEČJIM VRTIĆIMA

U sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ tijekom rujna održane su kostimirane predstave na temu održivog gospodarenja otpadom za djecu vrtićkog uzrasta. Predstave su održane u dječjim vrtićima u svakoj općini u obuhvatu projekta.

Raspored održavanja kostimiranih predstava:

• Dječji vrtić „Morski konjić“ – dana 09.09.2019. u 10:30 sati
• Dječji vrtić i jaslice „Radost“ – Područni vrtić dana Kaštelir – dana 10.09.2019 u 10 sati
• Dječji vrtić i jaslice „Radost“ – Područni vrtić Vižinada – dana 11.09.2019 u 10 sati
• Dječji vrtić i jaslice „Radost“ – Područni vrtić Sveti Lovreč – dana 12.09.2019 u 10 sati
• Dječji vrtić „Tići“ – dana 23.09.2019 u 10 sati
• Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana – dana 24.09.2019 u 10 sati
• Dječji vrtić „Višnjan“ – dana 25.09.2019. u 09 sati

Kostimiranu predstavu „Recikloman spašava budućnost“ izvela je glumačka skupina Tetra naranča iz Pule. Predstava je djeci približila brojne teme među kojima je važno istaknuti odvojeno prikupljanje otpada, ponovna upotreba predmeta, sprječavanje nastajanja otpada te recikliranje. Na zabavan i zanimljiv način, kroz osebujne likove Geu, Beru i superheroja Reciklomana, djeca su se upoznala s najvažnijim ciljevima održivog gospodarenja otpadom. U svim vrtićima predstava je bila izuzetno dobro prihvaćena te su je sve vrtićke skupine pratile s velikim interesom. Nakon predstave djeca su imala priliku družiti se s glumcima i istražiti rekvizite, kante za odvojeno prikupljanje otpada.

Organizacija i provedba kostimiranih predstava za djecu sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije dodijeljenih iz Kohezijskog fonda. Projekt zajednički provode Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Funtane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o.

Galerija slika