BLIŽI SE KRAJ EU PROJEKTA

Nakon gotovo godinu dana provođenja „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ kao dio završnih aktivnosti projekta, stanovnicima općina Poreštine podijeljene su još tri vrste letaka te su postavljeni preostali edukativni plakati.

Time je zaokružen cijeli proces u kojem su kroz ovaj projekt educirane sve skupine stanovništva. Od natjecanja u školama, preko javnih tribina pa sve do kostimiranih predstava za vrtićku djecu i brojnih edukativnih materijala (letci, plakati, vodiči) informirani su svi građani općina u obuhvatu projekta. Na četiri različita letaka koja su dostavljena svim kućanstvima, kao i u vodičima koji su dostavljeni pravnim subjektima, nalaze se brojni savjeti i informacije o učinkovitom i pravilnom gospodarenju otpadom. Osim distribucije promotivno informativnih materijala, promidžba izobrazno-informativne kampanje projekta pospješena je emitiranjem radio reklame te informiranjem šire javnosti putem izrađene mrežne stranice u sklopu projekta.

Edukativni materijali i aktivnosti projekta naglasili su bitne smjernice održivog gospodarenja otpadom: sprječavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu predmeta, odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje te kompostiranje. Osim toga, projektnim aktivnostima pobudila se ekološka osviještenost stanovništva te su im ponuđeni korisni savjeti i bitne informacije pomoću kojih će se riješiti problemi gospodarenja otpadom, očuvati okoliš i osigurati bolju budućnost.